Vrijwilligers

werken als vrijwilligerVrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk is het geheel van activiteiten uitgevoerd door een vrijwilliger, zonder vergoeding, en met een maatschappelijk doel en voor anderen, hetzij individuen, groepen of de samenleving in haar geheel, binnen een organisatie, met of zonder rechtspersoonlijkheid.

Vrijwilligerswerk wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Heel wat mensen maken zich verdienstelijk met de zorg om de ander, de zorg om het milieu, inzet voor hulpbehoevenden, bescherming van monumenten e.d.

Vrijwilligers concentreren zich op hulpvragen die moeilijk of beter niet geprofessionaliseerd worden of op allerhande bestuurs-, organisatie -, vergadertaken in het verenigingsleven.

 

Waarom is vrijwilligerswerk belangrijk?

Er zijn talloze redenen waarom u kiest voor vrijwilligerswerk: u wilt graag iets nuttigs doen, iets voor anderen betekenen of sociale contacten opdoen.
Anderzijds zijn vrijwilligers zoals u onmisbaar voor onze vereniging. Zonder de inzet van vrijwilligers binnen onze vereniging zou er veel minder tot stand komen: er worden veel minder activiteiten voor de pupillen en junioren georganiseerd, de kantine zal vaker gesloten dan open zijn, er worden minder wedstrijden georganiseerd omdat we geen juryleden meer hebben of mensen die alles organiseren rondom de wedstrijden en ga zo maar door.

Al met al kunnen we zeggen dat vrijwilligerswerk u op de volgende manieren kan helpen:

  • U blijft actief betrokken bij onze vereniging. Ook wanneer u bijvoorbeeld werkloos bent. U doet werkervaring op, u houdt uw arbeidsritme vast en het vergroot uw kansen op de arbeidsmarkt. Werkgevers zullen uw ervaring als vrijwilliger zeker weten te waarderen. En wie weet is vrijwilligerswerk wel dé opstap naar een betaalde baan!

 

  • U doet iets waardevols voor een ander, maar óók voor uzelf. Door vrijwilligerswerk te doen doet u sociale contacten op met medevrijwilligers, maar ook met nieuwe organisaties. Natuurlijk is het ook een mogelijkheid voor u om uw eigen normen en waarden uit te kunnen dragen en het gevoel te krijgen ergens bij te horen.

 

  • Vrijwilligerswerk biedt u kansen om nieuwe leerervaringen op te doen en uw bestaande kennis en vaardigheden uit te breiden. Ook biedt het kansen voor persoonlijke groei. In vrijwilligerswerk kunt u de keuze maken om totaal iets anders te doen dan uw dagelijkse bezigheden.

Veel vrijwilligers

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in onze vereniging, veel commissies kunnen niet functioneren zonder de inzet van vrijwilligers. Veel leden zetten zich in voor onze verenigingen. Zij zijn minstens één keer per jaar op vrijwillige basis en onbetaald actief voor onze vereniging.

AVV is blij met de inzet van alle vrijwilligers die incidenteel of structureel, zich inzetten voor het welzijn van onze vereniging. Daarvoor mijn dank aan alle vrijwilligers. Toch kan de vereniging niet groeien en blijven vernieuwen, als er niet meer vrijwilligers bijkomen met hun eigen ideeën en inzichten. Ik wil u dan ook vragen om er eens over na te denken, om als vrijwilliger iets te doen voor onze vereniging. Om een inzicht te krijgen naar de mensen waar wij naar op zoek zijn, verwijs ik u graag naar de vacatures.

Moge u en wij “Samen werken aan Samenwerken” en van AVV weer een fantastische vereniging maken die uitdagingen niet uit de weg zal gaan.

 

Met vriendelijke groet

John Robbe

Voorzitter AVV

Website ontwikkeld door 1Portal4You International