Lidmaatschappen en Contributie 2023

Welkom bij AVV !

Bij AVV mag je als mogelijk nieuw lid altijd gratis proeftrainen (maximaal 4x binnen maximaal 4 weken; op eigen risico). We vragen je van tevoren aan te melden door hieronder je keuze aan te klikken en het formulier in te vullen. Bij aanmelding van kinderen per kind een strippenkaart invullen a.u.b.

 

AANMELDEN STRIPPENKAART voor proeflessen:

Strippenkaart PUPIL voor kinderen jonger dan 11 jaar. 

Strippenkaart JUNIOR voor kinderen vanaf 11 jaar t/m 19 jaar.

Strippenkaart - vanaf 20 jaar (senioren/masters, recreanten & wandelaars). 

 

AANMELDEN lidmaatschap:

Standaard lidmaatschap voor tenminste 6 maanden. 

Kortlopend lidmaatschap voor 3 maanden, zie de voorwaarden

 

NIEUWE LEDEN standaard lidmaatschap

Inschrijfgeld voor nieuwe of gereactiveerde leden : € 10 per persoon. Over te maken op IBAN NL10RABO0111806828; BIC: RABONL2U onder vermelding van: nieuw Lid AVV.  

De AVV contributie wordt vooraf per half jaar geïnd via automatische incasso. We vragen je dan ook het formulier automatische incasso te downloaden en in te vullen en te ondertekenen. Gelieve de machtiging daarna te fotograferen/scannen en te mailen naar ledenadministratie@avv-atletiek.nlBij stopzetting van het lidmaatschap wordt deze machtiging automatisch ingetrokken.

 

Contributie per automatische incasso per half jaar m.i.v. 1 januari 2023

Bambi (4 tot 6 jaar)

€   35,50 

Pupillen (jonger dan 11 jaar)

€   85,00 

C/D junioren

€ 129,00 

A/B junioren

€ 135,00 

Senioren / Masters

€ 138,50 

FrameRunners (para-atletiek)         

€   48,00

Recreanten loopgroep (zonder wedstrijdlicentie)

€   81,00 

Recreanten loopgroep (met wedstrijdlicentie)

€   93,50 

Wandelaars

€   23,50 

Overigen

Kortlopend lidmaatschap (3 maanden)

€   64,50 

Trainingsleden (vraag naar de voorwaarden)

€   81,00 

 

Bovengenoemde bedragen zijn inclusief de Atletiekunie basiscontributie en evt. wedstrijdlicentie.  De basiscontributie en evt. wedstrijdlicentie bij de Atletiekunie loopt per jaar en moet door AVV vooraf aan de Atletiekunie betaald worden. 

Wij willen graag dat jongeren in de leeftijd 4 tot 18 jaar kunnen sporten bij AVV ook als u de  contributie niet of niet volledig kunt betalen. We zoeken graag naar een oplossing dus neem contact met ons op of met Stichting Leergeld Valkenswaard + Waalre. 

 

OPZEGGEN lidmaatschap (via dit online formulier a.u.b.).
Opzeggen van het AVV lidmaatschap is alléén mogelijk ór 30 juni of vóór 1 december.  Een AVV lidmaatschap loopt per half jaar dus bij tussentijdse opzegging loopt je AVV lidmaatschap door t/m 30 juni respectievelijk 31 december.  Je
 lidmaatsschap (+ evt. wedstrijdlicentie) bij de Atletiekunie loopt per kalenderjaar en moet in zijn geheel + vooraf door AVV worden betaald. Restitutie van contributie is daarom niet mogelijk. 

 

Wijzigen persoonsgegevens (online formulier voor wijziging emailadres, telefoonnummer etc.).

 

Familiekorting:

Wanneer meerdere personen uit één gezin (wonende op hetzelfde adres) een lidmaatschap bij AVV hebben betalen 2 leden de gewone contributie (hoogste categorie). De 3e en volgende gezinsleden betalen 50% van de contributie van de categorie waartoe zij behoren.

 

 

 

Website ontwikkeld door 1Portal4You International