Lidmaatschappen en Contributie 2024

Welkom bij AVV !

 

AVV TRAININGSAANBOD 2024.

Bij AVV mag je als mogelijk nieuw lid altijd gratis proeftrainen (maximaal 4x binnen maximaal 4 weken; op eigen risico). We vragen je van tevoren aan te melden door hieronder je keuze aan te klikken en het formulier in te vullen. Bij aanmelding van kinderen per kind een strippenkaart invullen a.u.b.

 

AANMELDEN STRIPPENKAART voor proeflessen:

Strippenkaart PUPIL voor kinderen jonger dan 11 jaar. 

Strippenkaart JUNIOR voor kinderen vanaf 11 jaar t/m 19 jaar.

Strippenkaart - vanaf 20 jaar (senioren/masters, recreanten & wandelaars). 

 

AANMELDEN lidmaatschap:

Standaard lidmaatschap voor tenminste 6 maanden. 

Kortlopend lidmaatschap voor 3 maanden, zie de voorwaarden

 

NIEUWE LEDEN standaard lidmaatschap

Inschrijfgeld voor nieuwe of gereactiveerde leden : € 10 per persoon. Over te maken op IBAN NL10RABO0111806828; BIC: RABONL2U onder vermelding van: nieuw Lid AVV.  

De AVV contributie wordt vooraf per half jaar geïnd via automatische incasso. We vragen je dan ook het formulier automatische incasso te downloaden, in te vullen en te ondertekenen. Gelieve de machtiging daarna te fotograferen/scannen en te mailen naar ledenadministratie@avv-atletiek.nlBij stopzetting van het lidmaatschap wordt deze machtiging automatisch ingetrokken.

 

Contributie per jaar met ingang van 1-1-2024 

Avv

Atletiekunie

Wedstrijdlic.

TOTAAL / jaar

Bambi 4 tot 6 jaar  €  57,50  € 17,50  -  €    75,00
Pupil (<11 jaar)  € 154,00  € 17,50  €  9,50  € 181,00
Junior A / B  € 251,60  € 18,50  € 16,90   € 287,00
Junior C / D  € 239,60  € 18,50  € 16,90   € 275,00
Senior / Master  € 248,00  €  20,00  €  27,00   € 295,00
Recreant  € 152,00   €  20,00  -  € 172,00
Recreant met wedstrijdlicentie  € 152,00  €  20,00  €  27,00   € 199,00
Wandelaar  €   30,00  €  20,00 -  €   50,00
Trainingslid  € 152,00  €  20,00 -  € 172,00

Framerunner (para atletiek)

€   82,00

€  20,00

-

€ 102,00

Verenigingsfunctionaris  -  €  20,00  -  -         

3 maanden kort lidmaatschap

€ 60,75

€  7,75

€  68,50

 

Leden zonder automatische incasso betalen een toeslag van € 5 per half jaar. De basiscontributie en evt. wedstrijdlicentie bij de Atletiekunie loopt per kalenderjaar en moet vooraf op 1 januari door AVV aan de Atletiekunie betaald worden. Deze jaarlijkse kosten worden in de contributie over het 1e halfjaar verrekend. 

 

Stichting Leergeld. Wij willen graag dat jongeren in de leeftijd 4 tot 18 jaar kunnen sporten bij AVV ook als u de  contributie niet of niet volledig kunt betalen. We zoeken graag naar een oplossing dus neem contact met ons op of met Stichting Leergeld Valkenswaard + Waalre. 

 

OPZEGGEN lidmaatschap (via dit online formulier a.u.b.).

Opzeggen van het AVV lidmaatschap is alléén mogelijk ór 30 juni of vóór 1 december.  Een AVV lidmaatschap loopt per half jaar dus bij tussentijdse opzegging loopt je AVV lidmaatschap door t/m 30 juni respectievelijk 31 december.  Je lidmaatsschap (+ evt. wedstrijdlicentie) bij de Atletiekunie loopt per kalenderjaar en moet in zijn geheel + vooraf door AVV worden betaald. Deze kosten willen we niet bij de leden neerleggen en daarom is restitutie van contributie niet mogelijk. 

 

Wijzigen persoonsgegevens (online formulier voor wijziging emailadres, telefoonnummer etc.).

 

Familiekorting:

Wanneer meerdere personen uit één gezin (wonende op hetzelfde adres) een lidmaatschap bij AVV hebben betalen 2 leden de gewone contributie (hoogste categorie). De 3e en volgende gezinsleden betalen 50% van de contributie van de categorie waartoe zij behoren.

 

 

 

Website ontwikkeld door 1Portal4You International