AVV Privacyverklaring

 

AVV PRIVACYVERKLARING

Vanaf 25 mei 2018 is binnen de Europese Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG verbetert de positie van degenen van wie gegevens worden verwerkt.  Zij hebben namelijk een aantal nieuwe rechten gekregen en hun bestaande rechten zijn versterkt. Tegelijkertijd hebben organisaties die persoonsgegevens verwerken, meer verplichtingen gekregen. 

Bewust of onbewust deelt u gegevens met ons. Met al die gegevens gaan we integer om, met respect voor ieders privacy en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Want AVV vindt bescherming van persoonsgegevens belangrijk. 

In deze privacyverklaring geven we aan met welk doel we gegevens verzamelen, hoe we ze gebruiken en wat uw rechten zijn. AVV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  

 

Maar inmiddels is het 2023 en hoe zat het ook alweer, wat heeft AVV met deze nieuwe regels gedaan en wat heeft dat opgeleverd? In onderstaande korte artikelen staan we bij de AVG en bij deze vragen stil.

 Artikel 1 /  Artikel 2 / Artikel 3 / Artikel 4.

 

INHOUD AVV PRIVACYVERKLARING (hele document) 

Heeft u vragen dan kunt u ze stellen via: privacy@avv-atletiek.nl

 

 

 

 

 

 

 

Website ontwikkeld door 1Portal4You International