Huishoudelijk Reglement

Net als de meeste verenigingen heeft AVV een Huishoudelijk Reglement.

Dit is een set regels / richtlijnen als aanvulling op de statuten.  Wijzigingen of aanvullingen van dit Huishoudelijk Reglement moeten door de Algemene Leden Vergadering goedgekeurd worden met een 2/3 meerderheid van het totaal aantal uitgebrachte stemmen. 

 

 DOWNLOAD Huishoudelijk Reglement

 

Website ontwikkeld door 1Portal4You International