Huishoudelijk Reglement

Net als de meeste verenigingen heeft AVV een Huishoudelijk Reglement.

Dit is een set regels / richtlijnen als aanvulling op de statuten.  Wijzigingen of aanvullingen van dit Huishoudelijk Reglement moeten door de Algemene Leden Vergadering worden goedgekeurd met een 2/3 meerderheid van het totaal aantal uitgebrachte stemmen. 

In het kader van de wet WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) die per 1 juli 2021 in werking is getreden zal het Huishoudelijk Reglement aangepast worden en ter goedkeuring aan de Algemene Leden Vergadering worden voorgelegd. 

 

 

Huishoudelijk Reglement 2006, V5

 

 

 

Website ontwikkeld door 1Portal4You International