Activiteitencommissie

Met ingang van 2016 telt AVV één commissie minder: de recreantencommissie en de vrijwilligerscommissie zijn gefuseerd tot activiteitencommissie. De reden voor dit samengaan is tweeledig: op de eerste plaats bestonden beide commissies grotendeels uit dezelfde personen en op de tweede plaats waren de activiteiten van de recreantencommissie en de vrijwilligerscommissie deels overlappend waar zij zich beiden met het organiseren van feestavonden bezig hielden.

De nieuwe activiteitencommissie neemt als start de activiteiten van beide voormalige commissies over en organiseert 2 x per jaar een gezelligheidsevenement voor de AVV-leden: in juli de afsluiting van het seizoen (gezelligheidsactiviteit) en de 2e zaterdag in december de Huttenloop (Bak- en Braadloop).  Bovendien heeft de nieuwe commissie de zorg voor de vrijwilligers (werving vrijwilligers voor commissies en de Valkenloop, rubriek “vrijwilliger in het zonnetje” en een stukje aandacht voor vrijwilligers) op zich genomen.

Oproep:

Voor onze jaarlijkse Huttenloop is er behoefte aan vrijwilligers om te helpen bij de 3 verzorgingsposten, om het startsein te geven (tevens jury) bij resp. de 5, 10 en 20 km, fietsers die de gang van zaken op het loopparcours volgen en kantinemedewerkers (ook bij de afsluiting seizoen).

Voor overige vacatures binnen AVV 

Je kunt ons altijd bereiken via activiteiten@avv-atletiek.nl

Website ontwikkeld door 1Portal4You International