Wijziging wandelen op donderdag

In de jaarvergadering van november 2017 van de wandelafdeling is besloten om het wandelen op donderdag te verplaatsen van de avond naar de ochtend. Op de donderdagmorgen wordt er gewandeld van 9.00 uur tot 10.30 uur in twee groepen, De groepen lopen in "normaal tempo en in het iets snellere tempo".

In het derde kwartaal zal het resultaat en de belangstelling op de donderdagochtend worden geevalueerd, zoals toegezegd in de jaarvergadering.

Vanzelfspreken is er na afloop van de wandeling de gelegenheid om iets te drinken in de kantine.

Alle leden van AVV zijn welkom.