ALGEMENE LEDENVERGADERING 28 maart 2018 aanvang 20.30 uur

Op woensdag 28 maart om 20.30 uur wordt de Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden in de kantine bij AVV. Deze vergadering is toegankelijk voor alle leden van AVV.

Voor de pauze wordt het jaarverslag (inclusief jaarrekening) besproken en worden de nieuwe bestuursleden gekozen.  Na de pauze worden zaken besproken die spelen binnen AVV zoals de baanrenovatie en de gevolgen van de nieuwe wet op de privacy (m.i.v. 25 mei 2018).  

Uw vragen stellen wij zeer op prijs maar als deze “voorwerk” nodig hebben dan verzoeken wij u deze uiterlijk 10 dagen van te voren in te dienen via email bij secretaris@avv-atletiek.nl

Mocht u niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn dan verzoeken wij u om dit te melden via email bij secretaris@avv-atletiek.nl

Graag tot 28 maart !

Website ontwikkeld door 1Portal4You International